INFORMACJE OGÓLNE.

Wstęp

Ochrona Twoich danych osobowych była i jest jednym z najważniejszych aspektów w naszej działalności. Dbamy, byś każdorazowo był poinformowany o wszystkich przysługujących Ci prawach oraz o naszej działalności. Zgodnie z powyższym i w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), publikujemy uaktualnioną Politykę Prywatności.

Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Przetwarzamy dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

Zastosowanie Polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Kancelaria Prawna Biura Ekspertyz Sądowych sp. z o.o.  jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe.

Administrator danych osobowych

Administratorem, a zarazem Operatorem Serwisu www.beskancelaria.pl jest Kancelaria Prawna Biura Ekspertyz Sądowych sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie kod: 20-469, ul. Budowlana 26, NIP: 7123299081, KRS: 0000570470.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,

poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”),

poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego OVH Sp. z o.o., funkcjonującego pod adresem www.ovh.pl

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– dostosowania oferty na podstawie aktywności Klientów,

– kontaktowania się z Tobą w celach związanych ze świadczeniem usług, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon,

– obsługi reklamacji,

– zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną,

– prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora,

– organizacji programów lojalnościowych,

– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych,

– zapewnienie realizacji usług płatniczych,

– statystycznych,

– archiwizacyjnych,

– zapewnienia rozliczalności,

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, obowiązujących przepisów prawa (np. prawa podatkowego, cywilnego, dotyczącego rachunkowości) lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osoby trzeciej.

Obowiązek/dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek korzystania z newsletteru. W pozostałych przypadkach Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, np. przetwarzanie plików cookie niezbędnych do działania serwisu internetowego.

Czas przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do zapewnienia prawidłowego świadczenia usługi, realizacji uzasadnionych celów biznesowych Administratora danych, realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym zabezpieczenia, realizacji i ochrony Twoich roszczeń:

– w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie Twojej zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania przez Ciebie tej zgody,

– w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,

– przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy (jest to na przykład zobowiązany zgodnie z przepisami prawa do przechowywania Twoich danych osobowych przez dłuższy okres, jeśli jest to niezbędne do zabezpieczenia i realizacji roszczenia innej firmy lub wykonania obowiązków organów administracji państwowej,

– w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych są:

– biuro rachunkowe i kancelaria prawna świadczące usługi na rzecz Administratora,

– audytorzy i biegli, doradcy prawni, doradcy podatkowi, radcowie Prawni i adwokaci, doradcy restrukturyzacyjni, biegli rewidenci, rzeczoznawcy, windykatorzy śledczy,

– usługodawcy systemów informatycznych umożliwiających prawidłowe działanie strony www,

– firmy windykacyjne (przy czym dane osobowe przekazywane są tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu),

– organy państwowe (tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami).

Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO masz prawo do:

– żądania dostępu do swoich danych osobowych,

– żądania sprostowania swoich danych osobowych,

– żądania usunięcia swoich danych osobowych,

– żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

– żądania przenoszenia danych osobowych.

Wszystkie swoje prawa możesz realizować kontaktując się bezpośrednio z Administratorem.

Prawo do cofnięcia zgody

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Skarga do organu nadzorczego

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – GIODO).

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora lub stronę trzecią

Prawnie uzasadnionymi interesami Administratora lub strony trzeciej są:

– realizacja i ochrona roszczeń,

– marketing bezpośredni,

– świadczenie usług drogą elektroniczną.

Informacje o Plikach Cookies

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu kontaktu z użytkownikiem.

Serwis korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, są to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

dostosowanie zawartości stron Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacja korzystania ze stron Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów reklamowych.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (sessioncookies) oraz „stałe” (persistentcookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej, zostały one również ogólnie opisane poniżej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów.

Do analizy ruchu na stronie Serwisu wykorzystywane są narzędzia:

Google Analytics. Wykorzystywane w tym procesie pliki typu cookie są używane do wyświetlania odpowiednich reklam oraz linków, a firma Google może gromadzić informacje o wizytach użytkownika na innych stronach internetowych korzystających z usług tego samego rodzaju. Szczegółowo o prywatności w korzystaniu z Google Analytics przeczytasz pod poniższym linkiem: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ .

Google DoubleClick. Korzystamy z narzędzi służących do celów reklamowych oraz re-marketingowych. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google dotyczące usług DoubleClick. Zewnętrzni dostawcy, instalują odpowiedni kod lub pixel, aby pobrać informacje o aktywności na naszej Stronie Internetowej i następnie na tej podstawie Osobie Odwiedzającej, która odwiedziła naszą Stronę Internetową, wyświetlają się nasze reklamy na innych stronach internetowych należących do sieci reklamowej naszych zewnętrznych dostawców (tzw. remarketing), a także zbierają informacje na temat wykonanej kampanii, wykonują analitykę Strony oraz analizują segmenty. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe działania, możesz przejść do strony: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/

Facebook Pixel. Korzystamy również z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i dostarczanych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tych narzędzi kierujemy do Państwa reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów.

W celu kierowania do Państwa reklam spersonalizowanych pod kątem Państwa zachowań na naszej Stronie, korzystamy z Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Państwa korzystaniu z naszej Strony w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w USA i tam przechowywane.

Nie przekazujemy danych osobowych. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Państwa identyfikację. Pozwalają nam wyłącznie uzyskać informacje jakie działania zostały podjęte w ramach naszej Strony. Zwracamy jednak uwagę, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Państwu zebranymi w ramach korzystania przez Państwa z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Obecnie Pixel Facebooka oddziałuje również na dane z Instagrama. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności

LOGI SERWERA

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu na wykorzystywanych przez nas serwerach. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

czas nadejścia zapytania,

czas wysłania odpowiedzi,

nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

informacje o przeglądarce użytkownika,

Informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić korzystanie ze stron www. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron Serwisu.

Poniżej opisano w jaki sposób w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych wyłączyć obsługę plików cookie, szczegółowe informacje dostępne są w pomocy dotyczącej konkretnej przeglądarki:

W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”. Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

W przeglądarce Opera

Przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania…”. Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Apple Safari

W menu „Safari” wybierz „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

Regulamin może ulegać modyfikacji każdorazowo przez Administratora.

Wersja z dnia 23.08.2022 r.