beskancelaria.pl

BES Medica

Naturalnym i właściwym jest coraz to wyższa świadomość praw Pacjenta.

Jednakże jako praktycy, którzy wydali już ponad 17 000 opinii, w tym ponad 2000 opinii medycznych, również w sprawach błędów medycznych, dostrzegamy niepokojący wolumen roszczeń, które są zwyczajnie krzywdzące dla jednej ze stron. Dlatego postanowiliśmy, że będziemy działać także w tym sektorze.

Kluczowym bywa zwykle opinia biegłego, na której to podstawie sąd ocenia winę medyka bądź placówki medycznej. Dlatego stworzyliśmy interdyscyplinarny zespół specjalistów, który do każdej zgłoszonej sprawy podchodzi indywidualnie i holistycznie.

Wypełnij formularz, aby umówić się na bezpłatną konsultację wstępną.

Nazywam się Anna Synajewska - Przybyś, jestem prezesem Biura Ekspertyz Sądowych i szefem BES Medica.
Od 8 lat badamy zdarzenia medyczne, wydajemy opinie lub podważamy te, w których biegły popełnił błędy. Zatrudniamy również wybitnych w obszarze medycyny adwokatów i radców prawnych.

Spojrzenie na pracę lekarza i placówek medycznych zaowocowało stworzeniem w BES Medica interdyscyplinarnego zespołu. Adwokaci, radcowie prawni, byli pracownicy Izb Lekarskich, biegli oraz detektywi łączą siły, by pomóc spojrzeć na sporne w skutkach zdarzenia medyczne w sposób jak najbardziej obiektywny.

Ze statystyk podanych przez Departament Postępowania Przygotowawczego – Dział do Spraw Błędów Medycznych Prokuratury Krajowej, wynika, że w 2017 roku w całym kraju prowadzono 5678 postępowań dotyczących błędów medycznych. To prawie o 15 procent więcej niż w 2016 roku. Obecnie, od lat utrzymuje się niestety tendencja wzrostowa.

Wiele roszczeń — jedna odpowiedź — BES Medica

Ponad 300 ekspertów i biegłych wpisanych na listę sądów w całej Polsce, to skuteczna odpowiedź na problemy wielu obszarów medycyny. Zdarzenie medyczne z Twojego punktu widzenia.

Ikona
Jestem Lekarzem

Umów bezpłatną konsultację w BES Medica

Ikona
Jestem Pacjentem

Umów bezpłatną konsultację w BES Medica

Ikona
Jestem Rodziną zmarłego Pacjenta

Umów bezpłatną konsultację w BES Medica

Ikona
Jestem przedstawicielem szpitala NFZ

Umów bezpłatną konsultację w BES Medica

Ikona
Jestem przedstawicielem firmy ubezpieczeniowej

Restrukturyzacja to nowe możliwości dla Ciebie

Ikona
Jestem przedstawicielem prywatnej placówki medycznej

Umów bezpłatną konsultację w BES Medica

Różne obszary medycyny – jedna odpowiedź – BES Medica

Zdarzenia medyczne mogą mieć miejsce w wielu obszarach medycyny. BES Medica to wsparcie w każdym z nich.

Ikona
SOR
Ikona
Chirurgia NFZ
Ikona
Chirurgia Plastyczna i inne zabiegi komercyjne
Ikona
Stomatologia i ortodoncja
Ikona
Anestezjologia
Ikona
Wypadki i ratownictwo medyczne

BES vs. inni — zobacz, czym wygrywamy!

Porównując oferty podobnych nam firm, przygotowaliśmy dla Ciebie o wiele więcej możliwości.

Z nami nie będziesz marnować czasu na kompletowanie dokumentów i uzupełniające konsultacje. BES to zespół niezbędnych specjalistów w jednym miejscu. Sprawy o błędy medyczne ze strony pacjenta, lekarza i placówki medycznej.

KANCELARIA PRAWNA Biura Ekspertyz Sądowych Inne rozwiązania 
Przeanalizowanie dotychczas wydanych opinii sądowych i wskazanie potencjalnych nieścisłości prowadzących do ich osłabienia w sądzie Tak Nie
Przygotowanie przez biegłego sądowego specjalizującego się w danej dziedzinie profesjonalnej opinii prywatnej i przedstawienie jej w sądzie. Tak Nie
Odnalezienie przez detektywów dodatkowych dowodów i nowych świadków w sprawie oraz przedstawienie ich w sądzie Tak Nie
Wskazanie ewentualnych błędów proceduralnych śledztwa prowadzonego przez Policję i Prokuraturę Tak Nie
Wskazanie nowych, nie zauważonych wcześniej przez Policję i Prokuraturę kierunków w toku postępowania, ważnych dla śledztwa. Tak Nie
Dopasowany zespół (prawnik + biegły sądowy + detektyw + śledczy) pod kątem specjalności sprawy, który pracuje specjalnie dla Ciebie (+nie musisz opowiadać swojej sytuacji za każdym razem nowej osobie) Tak Nie
Przeprowadzenie dodatkowych specjalistycznych badań i analiz materiałów dowodowych (np. odzyskanie i zabezpieczenie usuniętych danych, analiza pod kątem fałszerstwa czy manipulacji: zdjęcia, nagrania, filmy) Tak Nie
Ocena obciążającego stronę materiału dowodowego w kontekście ugody przedsądowej. Tak Nie
Pomoc specjalistów z wielu dziedzin w jednym miejscu. Tak Nie
Profesjonalne spojrzenie na zgromadzoną przez klienta dokumentację Tak Tak
Sporządzanie pism i wniosków w imieniu klienta Tak Tak
Reprezentowanie klienta w sądzie Tak Tak

Podział błędów medycznych

Obejmuje każde postępowanie obiektywnie sprzeczne z uznanymi zasadami ostrożności.

Podział jest kluczowy dla zrozumienia, jakie błędy mogą wystąpić w różnych obszarach opieki zdrowotnej. W tym także błąd lekarski, który dotyczy przede wszystkim działań podejmowanych przez lekarza lub innych pracowników służby zdrowia w trakcie udzielania pomocy medycznej.

Ikona
Błąd diagnostyczny

Błąd medyka polegający na postawieniu przez niego nieprawidłowej diagnozy, bądź wadliwej ocenie stanu zdrowia pacjenta, mimo prawidłowego wyniku badania diagnostycznego. Przyczyną zaistnienia błędu medyka jest najczęściej nieprofesjonalna analiza specjalistycznych wyników badań lub niedokładny wywiad z pacjentem.

Błędy diagnostyczne można podzielić na:

– zaniechania – np. brak dostatecznego zapoznania się z dokumentacją medyczną, czy zaniechanie wywiadu (badania podmiotowego),
– rozumowania – np. nietrafna, mylna interpretacja badań.

Błąd diagnostyczny powiązany jest często z błędem terapeutycznym. Wadliwa diagnoza może pociągać za sobą niewłaściwą metodę leczenia.

Przykładem będzie wybór niewłaściwego sposobu przeprowadzenia porodu (siłami natury w miejsce koniecznego cesarskiego cięcia), bądź zbędna amputacja organów.

Ikona
Błąd terapeutyczny

Czynność (lub zaniechanie) lekarza w zakresie leczenia, niezgodna z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym.

Błędy terapeutyczne można podzielić na błędy:

– zaniechania – np. pozostawienie pacjenta po operacji bez nadzoru,
– działania – np. błędny dobór lub dawkowanie leków.

Błąd terapeutyczny może polegać na przeprowadzeniu zabiegu, pomimo istnienia w tym względzie przeciwwskazań lekarskich lub zastosowaniu przestarzałej metody leczenia.

O zawinieniu lekarza może zdecydować nie tylko zarzucenie mu braku wystarczającej wiedzy i umiejętności praktycznych, ale również niezręczność czy nieuwaga przy przeprowadzaniu zabiegu.

Błąd taki może mieć charakter samodzielny (występuje pomimo prawidłowo postawionej diagnozy), bądź może być kontynuacją błędu diagnostycznego.

Ikona
Błąd techniczny

To zaniedbanie polegające na niepoprawnym realizowaniu decyzji lekarza przez pozostały personel szpitala. Najczęściej ma on miejsce przy skomplikowanych zabiegach wykonywanych przez zespół personelu medycznego.

Błędy techniczne można podzielić na błędy:

– przy leczeniu (lege artis) – np. pozostawienie przez lekarza ciała obcego w ciele pacjenta (złamanej igły, czy wiertła).
– ściśle techniczne – naruszenie jedynie powszechnie obowiązujących reguł ostrożności (pomylenie tożsamości pacjentów zakwalifikowanych do operacji).

Błąd ściśle techniczny nie będzie zatem błędem ściśle lekarskim, może jednak stanowić błąd medyczny w szerokim znaczeniu. Powoduje odpowiedzialność cywilną lub karną za naruszenie powszechnie obowiązujących reguł ostrożności (spowodowanie np. szkody lub krzywdy pacjenta) podmiotu zarządzającego placówką medyczną

Ikona
Błąd organizacyjny

To błąd spowodowany podjęciem przez osoby kierujące jednostkami medycznymi (szpital, gabinet prywatny) nieprawidłowej decyzji.

W jego zakresie mieszczą się wszelkie zaniedbania logistyczne, brak dostępu do diagnostyki, czy właściwego sprzętu.

W odróżnieniu od błędów diagnostycznych oraz terapeutycznych, może być popełniony przez podmiot odpowiedzialny za pełnienie funkcji administracyjnych lub organizacyjnych, niezależnie od posiadanych kwalifikacji zawodowych.

Nie jest to zatem błąd lekarski w ścisłym znaczeniu, ale stanowi błąd medyczny w znaczeniu szerszym, tj. obejmujący naruszenie powszechnie obowiązujących zasad ostrożności.

W praktyce sądowej podmiot zarządzający placówką leczniczą musi wykazać, że na jego terenie dochowane były wszystkie niezbędne procedury oraz wypełniane wszelkie wymagania sanitarne. W przypadku zgłoszenia roszczeń przez pacjenta, wskazane jest zawiadomienie także ubezpieczyciela. Klasycznym przykładem błędu organizacyjnego jest dla przykładu zakażenie wewnątrzszpitalne.

Zdarzają się też przypadki, w których podmiot zarządzający próbuje przerzucić winę na lekarza wykonującego procedurę, lub lekarz próbuje obwinić o swój błąd placówkę. Takie sytuacje wymagają szczególnie wysoce specjalistycznej wiedzy i niezwykle doświadczonych prawników.

W czym mogą Ci pomóc nasi specjaliści:

Adwokat
 • Wyjaśni jak wygląda proces i co jest niezbędne, aby się do niego przygotować.
 • Wyjaśni wszelkie niejasności.
 • Przygotuje strategię prowadzenia Twojej sprawy..
 • Umożliwi wprowadzenie do procesu opinii prywatnych biegłych.
 • Określi zakres niezbędnych specjalistów, którzy powinni zostać powołani do sprawy.
 • Złoży wnioski dowodowe.
 • Zaskarży czynności organów postępowania.
 • Poprowadzi Twoją sprawę zgodnie z zaplanowaną strategią.
 • Doprowadzi do uniewinnienia lub do orzeczenia jak najniższego wymiaru kary.
Biegły
 • Przedstawi nową opinię, mogącą podważyć te dotychczas wydane, lub zmniejszyć ich wagę w postępowaniu.
 • Biegły lekarz sprawdzi stan Twojego zdrowia i dokona ewentualnej obdukcji.
 • Specjalista ds. informatyki śledczej
  • zabezpieczy wiadomości SMS i bilingi połączeń,
  • zabezpieczy nagrania rozmów i nagrania wideo,
  • odzyska usunięte dane.
 • Specjalista ds. fonoskopii wyda opinię dotyczącą nagranych rozmów (potwierdzi ich prawdziwość).
 • Specjalista do spraw monitoringu wyda opinię dotyczącą analizowanych plików audiowizualnych.
Detektyw

Dokona weryfikacji trybu życia Pacjenta.

Wykaże możliwe rażące niestosowanie się do zaleceń lekarza, które może być powodem faktycznego stanu zdrowia.

Przeprowadzi biały wywiad, dający możliwość wskazania zachowań strony przeczących twierdzeniu o pogorszeniu stanu zdrowia, takich jak:

 • spożywanie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
 • aktywna rekreacja w sytuacji, kiedy strona twierdzi, że jej stan uległ znacznemu pogorszeniu (sumowanie uszczerbku)

Odnajdzie oraz potwierdzi historię konsultacji strony u nieautoryzowanych terapeutów, naturopatów, czy uzdrowicieli, którzy nie zostali wskazani w pozwie, a którzy mogli mieć wpływ na wynik leczenia prowadzonego przez pozwanego lekarza

Przeprowadzi wywiad terenowy. Odnajdzie świadków, do których nie dotarły organy ścigania i zbierze od nich zeznania

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Sprawdź najczęściej zadawane pytania lub skontaktuj się z nami.

Jakiego rodzaju odpowiedzialność może ponieść lekarz?

Lekarz, któremu udowodnione zostanie popełnienie błędu medycznego może zostać pociągnięty do odpowiedzialności:

– cywilnej, skutkującej karą finansową;
– dyscyplinarnej, czyli karą zawodową (zdegradowanie ze stanowiska, zwolnienie);
– karnej, za popełnione wskutek błędu lekarskiego przestępstwo.

Czego może domagać się poszkodowany?

Poszkodowany wskutek popełnionego błędu medycznego może domagać się 

– zadośćuczynienia,
– odszkodowania za błąd w sztuce lekarskiej,
– renty za skutki błędu w sztuce.

Jak poszkodowany może dochodzić swoich roszczeń?

 Poszkodowany w wyniku błędu medycznego może dochodzić swoich roszczeń poprzez:  

– złożenie zawiadomienia do prokuratury,
– złożenie pozwu na drodze postępowania cywilnego,
– wszczęcie postępowania przed Wojewódzką Komisją do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych,
– wszczęcia postępowania przed ubezpieczycielem z polisy OC,
- wszczęcia postępowania przed rzecznikiem praw pacjenta,
- wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przed sądem lekarskim. 

Jaki jest termin przedawnienia roszczenia o odszkodowanie za błąd lekarski? 

Zgodnie z treścią art. 4421§ 1 kodeksu cywilnego, termin przedawnienia upływa po 3 latach od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie.

Jeśli w sprawie było prowadzone postępowanie karne które zakończyło się wydaniem przez sąd prawomocnego wyroku skazującego, termin ten przedłuża się do 20 lat.

Czy błąd w sztuce lekarskiej jest opisany wprost w kodeksie karnym?

Kodeks karny nie zawiera przepisów dotyczących bezpośrednio przestępstwa popełniania błędu w sztuce lekarskiej.

Lekarze ponoszą odpowiedzialność karną za skutki popełnionego błędu lekarskiego opisane w artykułach kodeksu karnego: 

– 156 § 1 k.k. – spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu;
– 157 § 1 i 2 k.k. – naruszenie czynności narządu ciała lub spowodowanie rozstroju zdrowia;
160 § 1 k.k. – narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu;
– 162 § 1 k.k. – nieudzielenie pomocy osobie, której grozi niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Ponadto

Ikona
Chirurgia plastyczna

Chirurgia plastyczna daje coraz więcej możliwości zatrzymania czasu, czy poprawienia przeszkadzających nam mankamentów urody. Jest obecnie jedną z bardziej poszukiwanych specjalności na polskim rynku medycznym.

Niestety i tu mogą zdarzyć się błędy. A błędy w chirurgii plastycznej niestety widać gołym okiem.

Mogą także zdarzyć się pacjenci niezadowoleni z efektów operacji plastycznej, mimo iż została ona wykonana zgodnie ze sztuką medyczną.

Bez względu na to, czy jesteś poszkodowanym pacjentem, czy niesłusznie oskarżonym lekarzem, w Kancelarii Prawnej BES Twoją sprawą zajmą się profesjonaliści posiadający szeroką wiedzę i doświadczenie w sprawach medycznych.

Ikona
Stomatologia

Wizyta u stomatologa dla wielu osób już sama w sobie jest wydarzeniem stresującym. A jeśli dochodzi po niej do nieprzewidzianych powikłań, może stać się traumą na całe życie.

Stomatolog to również lekarz, zatem jego również dotyczą przepisy prawa takie same, jak innych lekarzy. Zgodnie z artykułem 4 Ustawy o zawodach lekarza i lekarze dentysty, ma on obowiązek wykonywać swój zawód według wskazań aktualnej wiedzy medycznej i dostępnych metod oraz środków zapobiegania.

W przypadku błędu medycznego lekarza stomatologa pacjent może dochodzić swoich praw przed sądem. Błędem w tym przypadku może być na przykład pomyłka przy zabiegu, czy brak właściwej diagnozy oraz informacji na temat usługi.

Jak w wielu innych przypadkach, tak i tutaj zdarzają się niesłuszne oskarżenia o popełnienie błędu lekarskiego.

W Kancelarii Prawnej BES stawiamy przede wszystkim na ujawnianie prawdy. Dlatego pomagamy w przypadkach spraw o błędy medyczne zarówno pacjentom, jak i niesłusznie oskarżonym lekarzom stomatologom.

Ikona
Zabiegi kosmetyczne

Coraz więcej osób decyduje się na skorzystanie z zabiegów kosmetycznych. Niektóre z nich są mało lub zupełnie nieinwazyjne. Część z nich źle wykonana może mieć jednak poważne konsekwencje zdrowotne.

W takich przypadkach pacjent może skierować do sądu sprawę o tzw. błąd kosmetyczny.

To odpowiednik błędu medycznego w kosmetologii. Określa się nim wszelkie konsekwencje usługi kosmetycznej wykonanej niedbale, niezgodnie z zasadami wykonywania zawodu i sztuką kosmetyczną.

Bez w względu na to, czy jesteś poszkodowanym pacjentem, czy niesłusznie oskarżonym kosmetologiem, w Kancelarii Prawnej BES eksperci z dziedziny medycyny i kosmetologii zajmą się Twoją sprawą profesjonalnie i kompleksowo.

Jak przebiega nasza współpraca z klientami?

 1. Wstępna, bezpłatna konsultacja z BES Concierge.

  W czasie pierwszej rozmowy telefonicznej przekażesz nam najważniejsze informacje dotyczące Twojej sytuacji, dzięki czemu będziemy mogli skierować sprawę do specjalisty, który posiada największe doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw właśnie takich jak Twoje!
 2. Konsultacja specjalistyczna.

  Spotkanie online bądź na żywo z naszym specjalistą (prawnikiem), który będzie prowadził Twoją sprawę.
 3. Ustalenie planu działania.

  Po rozmowach i analizie dokumentacji specjalista określa wstępny plan działania, który następnie omawia z zespołem BES składającym się z biegłych, detektywów i windykatorów śledczych. W tym miejscu rodzi się koncepcja dalszego działania.
 4. Czas na Twoją decyzję.

  Przedstawiamy Ci nasze propozycje i czekamy na Twoją finalną decyzję. Teraz możemy zacząć wprowadzać plan w życie, by pomóc Ci uzyskać oczekiwany efekt.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Pozostaw dane kontaktowe

Napisz do nas Zadzwoń