beskancelaria.pl

BES Biznes

Stawiamy firmy na finansowe nogi.

Nasz zespół to byli sędziowie sądów upadłościowych, doświadczeni przedsiębiorcy, syndycy, doradcy restrukturyzacyjni oraz biegli, mający na koncie tysiące wykonanych opinii.

Przeprowadziliśmy restrukturyzacje i upadłości jednych z największych przedsiębiorstw w Polsce. 

Jeśli Twoja firma jest zagrożona niewypłacalnością, u nas otrzymasz kompleksowe wsparcie. 

Wstrzymamy egzekucje komornicze, wypowiedzenia umów leasingu czy najmu, zajmiemy się negocjacjami z US i ZUS. Specjalizujemy się w procesach przeprowadzanych przed warszawskimi sądami.

Wypełnij formularz, aby umówić się na bezpłatną konsultację.

Artur Przybyś — Syndyk, Pierwszy Prezes Zarządu BES — Poznajmy się!
Nazywam się Artur Przybyś. Od wielu lat stoję po dwóch stronach barykady — jako przedsiębiorca i syndyk. Byłem świadkiem budowania wielkich fortun i nadzorowałem również restrukturyzacje i upadłość wielu z nich.

Spojrzenie na przedsiębiorstwa z tych dwóch, całkowicie odmiennych perspektyw pozwoliło mi dostrzec potrzebę stworzenia w BES prawdziwie interdyscyplinarnego zespołu. Syndycy, radcowie prawni, biegli sądowi, rzeczoznawcy, byli pracownicy kancelarii komorniczych oraz detektywi łączą siły, by pomóc odzyskać płynność finansową Tobie i Twojej firmie.

KANCELARIA PRAWNA Biura Ekspertyz Sądowych oferuje również kompleksowe wsparcie w zakresie upadłości konsumenckiej.

Zobacz, jak możemy Ci pomóc

Sprawdź zestaw usług dedykowanych klientom biznesowym.

BES vs. inni — zobacz, czym wygrywamy!

Porównując oferty podobnych nam firm, przygotowaliśmy dla Ciebie o wiele więcej możliwości.

Z nami nie będziesz marnować czasu na kompletowanie dokumentów i uzupełniające konsultacje. BES to zespół niezbędnych specjalistów w jednym miejscu!

KANCELARIA PRAWNA Biura Ekspertyz Sądowych Inne rozwiązania
Ochrona przed likwidacją firmy Tak Nie
Poprawa płynności finansowej Tak Nie
Negocjacje z wierzycielami Tak Nie
Wsparcie w pozyskaniu inwestorów Tak Nie
Uwzględnienie perspektywy syndyka Tak Nie
Sprawdzenie potencjalnego inwestora Tak Nie
Sprawdzenie niegospodarności wspólnika Tak Nie
Kontrola wycieku know-how Tak Nie
Indywidualne podejście do branży i charakteru sprawy Tak Nie
Wsparcie wielodyscyplinarnych specjalistów Tak Nie
Zdobywanie nowych dowodów przez detektywów Tak Nie
Profesjonalna analiza zgromadzonej dokumentacji Tak Tak
Reprezentowanie klienta w sądzie Tak Tak

Restrukturyzacja przedsiębiorstw

Poważne trudności finansowe dotykają coraz większej liczby przedsiębiorstw. Uniemożliwiają one przede wszystkim bieżącą realizację zobowiązań wobec kontrahentów. Spirala zadłużenia napędza się, aż do momentu krytycznego, gdy przedsiębiorca jest już praktycznie niewypłacalny.

Restrukturyzacja to najlepszy sposób, aby wyjść z tego zamkniętego kręgu. Dobrze przeprowadzona restrukturyzacja zapewni przedsiębiorstwu ochronę przed upadłością.

Polskie prawo daje nam szereg nieocenionych instrumentów. Szef BES Biznes — Artur Przybyś, to nie tylko doświadczony Syndyk, to również przedsiębiorca, który spojrzy na sprawę również z Twojego punktu widzenia.

Korzyści dla Twojej firmy

Ikona
Wstrzymanie egzekucji komorniczych nawet w kilka dni

Skontaktujemy się z Twoimi komornikami

Ikona
Ochrona przed egzekucją na lata

Wynegocjujemy korzystne porozumienie

Ikona
Zakaz nowych postępowań egzekucyjnych

Zabezpieczymy przyszłość Twojej firmy

Ikona
Odblokowanie kont bankowych

Przywrócimy możliwość operacji finansowych

Ikona
Lepsze warunki spłaty zobowiązań

Nowe możliwości w ZUS i US

Ikona
Przyspieszona restrukturyzacja z BES Windykacja

Efektywne odzyskiwanie długów

Opcja A
złożenie wniosku do sądu o wstrzymanie procedur windykacyjnych
 1. Wniosek składamy w imieniu klienta bądź pomagamy mu złożyć wniosek samodzielnie.

 2. Na tym nasza praca się nie kończy. Oprócz wstrzymania windykacji możemy wprowadzić również system nadzoru rachunkowości zarządczej i optymalizacji finansowej wewnątrz firmy, a także pomóc w negocjacjach z wierzycielami. Następnie powoływany jest nadzorca układu, który pilnuje, aby wszystko przebiegło sprawnie i zgodnie z ustaleniami oraz obowiązującymi przepisami prawnymi.

Opcja B
proces uwalniania klienta od długów poza drogą sądową
 1. Podpisanie umowy z BES (a konkretnie — z doradcą restrukturyzacyjnym, który będzie nadzorcą układu), co powoduje tymczasowe wstrzymanie windykacji. To sprawia, że przez ten czas wierzyciele tracą prawo do ubiegania się o spłatę, a sprzęt wzięty w leasing może być dalej użytkowany przez przedsiębiorstwo. Daje to możliwość dalszego zarobkowania.

 2. Stworzenie planu restrukturyzacji.

 3. Ustalenie propozycji układowych z wierzycielami, czyli sposobu, wysokości oraz formy spłaty (często na tym etapie udaje się zmniejszyć kwotę do spłacenia).

 4. Głosowanie wierzycieli nad propozycjami spłaty (głosowanie większościowe na “nie” skutkuje upadkiem procesu, natomiast na “tak” oznacza możliwość przystąpienia dłużnika do spłaty zadłużenia).

 5. Nadzór nad realizacją układu — raporty dłużnika.

 6. Ostatecznie — spłacenie długów oraz uwolnienie się od wierzycieli!

W czym mogą Ci pomóc nasi specjaliści:

Doradcy restrukturyzacyjni

Pomagają przedsiębiorstwom w trudnej sytuacji finansowej, mających problemy z płynnością finansową lub zadłużeniem. Ich głównym celem jest wsparcie klienta w odzyskaniu stabilności finansowej, optymalizacji działalności oraz wdrożeniu zmian pozwalających na długoterminowy rozwój firmy.

 • Opracowanie i wdrożenie efektywnego planu restrukturyzacji.
 • Wstrzymanie procedur windykacyjnych i zawieszenie postępowań komorniczych.
 • Odblokowanie zajętych rachunków bankowych i przywrócenie płynności finansowej.
 • Pomoc w pozyskaniu finansowania zewnętrznego.
 • Wybór odpowiedniego postępowania restrukturyzacyjnego w zależności od sytuacji firmy.
 • Zawarcie układu z wierzycielami, mającego na celu zmniejszenie zadłużenia i ułatwienie spłaty.
 • Wdrożenie systemu nadzoru rachunkowości zarządczej i optymalizacji finansowej wewnątrz firmy.
 • Bieżące zarządzanie biznesem, podejmowanie kluczowych decyzji umożliwiających dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
Biegli

Odgrywają kluczową rolę, dostarczając niezbędnej wiedzy i kompetencji w różnych dziedzinach, które pomagają przedsiębiorstwom przejść przez trudny okres. Współpracując z doradcą restrukturyzacyjnym, biegli pomagają w analizowaniu sytuacji przedsiębiorstwa oraz opracowywaniu skutecznych strategii naprawczych.

 • Wsparcie przedsiębiorstwa w negocjacjach z wierzycielami, pomagając w uzyskaniu korzystniejszych warunków spłaty zadłużenia.
 • Identyfikacja możliwości redukcji kosztów, co pozwala na zwiększenie efektywności operacyjnej firmy.
 • Wsparcie przedsiębiorstwa w analizie i optymalizacji procesów biznesowych, co prowadzi do zwiększenia efektywności działania.
 • Przeprowadzenie niezbędnych zmian w strukturze organizacyjnej firmy, związanych z procesem restrukturyzacji.
 • Pomoc w utrzymaniu dobrych relacji z dostawcami, odbiorcami i innymi partnerami biznesowymi.
 • Wycena majątku firmy, co jest niezbędne do podjęcia właściwych decyzji.
 • Sprawdzenie czy rozliczenia z wierzycielami są zgodne z prawem i zasadami rachunkowości.
 • Doradztwo w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
Detektywi

Ich umiejętności i wiedza przyczyniają się do zabezpieczania interesów przedsiębiorstwa. Działając zarówno w tle, jak i na pierwszym planie, detektywi wykorzystują swoje kompetencje w zakresie gromadzenia informacji, analizy danych oraz ustalania faktów, co pozwala na identyfikację potencjalnych zagrożeń oraz szans dla firmy.

 • Weryfikacja wypłacalności potencjalnych inwestorów, aby upewnić się, że są rzeczywiście zdolni do finansowania firmy.
 • Lokalizowanie dłużników przedsiębiorstwa oraz tzw. „cichych wspólników”, co może przyczynić się do lepszego zarządzania długami
 • Ustalanie majątku dłużników oraz tzw. „cichych wspólników”, co pozwala na podjęcie działań prawnych, takich jak skarga pauliańska czy sprawy karne.
 • Wsparcie w odzyskiwaniu należności od dłużników dzięki współpracy z windykatorami terenowymi.
 • Wykrywanie niegospodarności wspólników, co pozwala na wczesne interweniowanie i zapobieganie dalszym problemom.
 • Zapewnienie, że wspólnicy i pracownicy nie dzielą się tajemnicami handlowymi z konkurencją, aby chronić wartość firmy.

Upadłość Gospodarcza

Upadłość dotyczy przede wszystkim przedsiębiorstw, które znalazły się w poważnych kłopotach finansowych. Kiedy nie ma już możliwości ratowania firmy w postępowaniu restrukturyzacyjnym, należy przeprowadzić postępowanie upadłościowe.

Od 2020 r. przedsiębiorcy mogą także ogłosić upadłość według regulacji przewidzianych dla osób nieprowadzących działalności. Dzięki temu samo postępowanie jest mniej skomplikowane, a zobowiązania pochodzące z działalności gospodarczej również mogą zostać umorzone.

Korzyści dla Twojej firmy

Ikona
Oddłużenie działalności gospodarczej

Przeprowadzenie procesu upadłości daje przede wszystkim możliwość umorzenia zadłużenia związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Postępowanie zgodnie z zasadami upadłości konsumenckiej jest nastawione głównie na oddłużenie upadłego. Jeżeli kwoty ze sprzedaży majątku nie zaspokoją wierzycieli, wierzytelności mogą zostać objęte planem spłaty lub całkowicie umorzone. Co więcej, proces upadłości konsumenckiej nie przewiduje wymogu posiadania majątku, nawet jeżeli na jej zasadach ogłasza upadłość były przedsiębiorca. Postępowanie może więc toczyć się nawet wtedy, gdy nie jest on w stanie pokryć kosztów postępowania.

Ikona
Umorzenie należności wobec ZUS i Urzędu Skarbowego

Ogłoszenie upadłości umożliwia umorzenie należności wynikających m.in. z nieopłaconych składek ubezpieczeniowych czy też zaległości podatkowych. W trakcie postępowania nie ma znaczenia, czy naszym wierzycielem jest bank, czy ZUS. Podobnie jak pozostałe, także wierzytelności o charakterze publicznoprawnym, zostaną ujęte w planie spłaty wierzycieli (jeśli taki plan zostanie ustalony). Po wykonaniu planu spłaty były przedsiębiorca może liczyć na umorzenie pozostałej części zadłużenia.

Ikona
Ochrona przed egzekucją komorniczą

Ogłoszenie upadłości wiąże się z ochroną dłużnika przed postępowaniem egzekucyjnym. W dniu jej ogłoszenia wszelkie prowadzone postępowania zostają zawieszone. Dalej, po uprawomocnieniu się postanowienia – umorzone. Co więcej, po dniu ogłoszenia upadłości nie ma możliwości skierowania egzekucji do majątku, który wchodzi w skład masy upadłościowej. Dzieje się to automatycznie z mocy prawa, zatem sam dłużnik nie musi już o to wnioskować. Niezwłoczne poinformowanie komornika o ogłoszonej upadłości jest zadaniem syndyka.

Ikona
Dostosowanie planu spłaty wierzycieli do możliwości upadłego

Po ustaleniu przez sąd planu spłaty wierzycieli, upadły zostaje zobowiązany przez określony okres czasu do comiesięcznych wpłat na rzecz wierzycieli. Najczęściej jednak plan ten obejmuje jedynie część zadłużenia, a po jego wykonaniu pozostałe długi są umarzane. Przy ustalaniu wysokości rat planu spłaty, sąd musi brać pod uwagę sytuację osobistą upadłego. Kluczowe w tych ustaleniach są jego dochody oraz ponoszone przez niego konieczne wydatki związane z utrzymaniem. Należą do nich opłaty mieszkaniowe, koszty żywności, ubrań, leków oraz wizyt lekarskich, ale również zaspokojenie potrzeb osób będących na utrzymaniu upadłego.

Ikona
Prowadzenie działalności po ogłoszeniu upadłości

Ogłoszenie upadłości działalności gospodarczej nie jest jednoznaczne z zakazem prowadzenia działalności w przyszłości. Jedynie w określonych przypadkach (m.in. celowe doprowadzenie do niewypłacalności) i na określony czas (od roku do dziesięciu lat), sąd upadłościowy ma prawo do orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli zakaz nie został orzeczony, były przedsiębiorca może w przyszłości ponownie otworzyć działalność i prowadzić firmę. Co więcej, taka działalność może zostać podjęta jeszcze w trakcie trwania postępowania.

Jak wygląda procedura sądowa?
 1. Złożenie wniosku do sądu:

  – wniosek składamy w imieniu klienta bądź pomagamy mu złożyć wniosek samodzielnie,
  – sąd wyznacza postronnego syndyka.

 2. Początek pracy syndyka, na którą składa się: spis inwentarza, sprzedaż majątku, zakończenie spraw bieżących (czynnych kontraktów), spłata wierzycieli, zakończenie postępowanie.

 3. Koniec postępowania zarządzony przez sąd.

W czym mogą Ci pomóc nasi specjaliści:

Doradca restrukturyzacyjny
 • Analiza sytuacji działalności gospodarczej (na podstawie przedstawionej dokumentacji finansowej).
 • Złożenie wniosku o upadłość w terminie pozwalającym uniknąć odpowiadania własnym majątkiem.
 • W przypadku ewentualnych roszczeń wierzyciela — pomoc w udowodnieniu, że wniosek o upadłość został złożony przed upływem 30 dni od pojawienia się przesłanek.
 • Reprezentowanie przedsiębiorcy przed syndykiem wyznaczonym przez sąd, a także sądem upadłościowym.
 • Ustalenie, które rozwiązanie będzie optymalne (upadłość czy restrukturyzacja).
 • Przygotowanie dłużnika do współpracy z syndykiem wyznaczonym przez sąd (w zakresie wydania majątku i dokumentacji), aby maksymalnie usprawnić proces.
 • Pomoc w przygotowaniu dokumentów dla syndyka wyznaczonego przez sąd (spis zobowiązań, spis należności, spis inwentarza, wykaz postępowań sądowych i administracyjnych).
Biegły lub specjalista
 • Uwzględnienie perspektywy syndyka (ponieważ również jesteśmy syndykami sądowymi).
 • Udowodnienie terminowości złożenia wniosku o upadłość — na podstawie analizy dokumentów finansowych (biegły księgowy, biegły rewident).
 • Oszacowanie opłacalności postępowań likwidacyjnych czy układowych.
 • Sporządzenie wyceny przedsiębiorstwa.
 • Ustalenie zdolności upadłościowej/układowej dłużnika.

Windykacja

Częstym źródłem problemów finansowych przedsiębiorców są dłużnicy zalegający ze spłatą. Dlatego też bardzo ważnym elementem wychodzenia na prostą jest wyegzekwowanie opłacenia zaległych faktur. Pomagamy w tym dzięki skutecznej windykacji. Wszystko zgodnie z literą prawa, ale wykorzystując maksymalnie możliwości, które nam daje.

Skuteczna windykacja w BES to efekt pracy całego zespołu, który łączy różnorodne metody działania:

Ikona
Windykatorzy terenowi

mogą przeprowadzać działania terenowe nie tylko w Polsce, ale też za granicą.

Ikona
Adwokaci / Radcowie prawni

w razie potrzeby składają pozwy o zapłatę oraz zawiadomienia do prokuratury.

Ikona
Detektywi

ustalają faktyczny stan majątkowy dłużnika oraz jego “cichych wspólników”.

Główne cele
złożenie wniosku do sądu o wstrzymanie procedur windykacyjnych
 1. odzyskanie należności od dłużników

 2. wstrzymanie bądź przyspieszenie postępowania restrukturyzacyjnego — dzięki odzyskaniu płynności finansowej

Jak działamy?
 1. Zaczynamy od ustalenia istnienia zobowiązania. Jego potwierdzeniem mogą być wszelkiego rodzaju dokumenty, czyli na przykład umowy, faktury, protokoły czy nawet wiadomości mailowe.

 2. Na ich podstawie sprawdzamy dłużnika. Dzięki współpracy z detektywami oraz windykatorami terenowymi jesteśmy w stanie bardzo dokładnie ustalić nie tylko majątek dłużnika, ale i jego rodziny, “cichych wspólników” czy osób, którym dłużnik sprzedał nieruchomości bądź ruchomości w przeciągu ostatnich 5 lat (jest to istotne w kontekście tzw. skargi pauliańskiej).

 3. Przechodzimy do konkretów, czyli uświadamiamy dłużnika o konieczności spłaty zobowiązań i rozpoczynamy właściwą windykację.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Sprawdź najczęściej zadawane pytania lub skontaktuj się z nami.

Co to jest restrukturyzacja działalności gospodarczej i czym się różni od upadłości?

Głównym celem restrukturyzacji jest uniknięcie upadłości dzięki zawarciu układu z wierzycielami. Układ ten ma określać warunki i terminy spłaty zobowiązań, a całe postępowanie prowadzone jest pod nadzorem sądu oraz ustanowionego przez niego doradcy restrukturyzacyjnego.

Główna różnica między restrukturyzacją a upadłością przejawia się w tym, że w toku postępowania restrukturyzacyjnego majątek dłużnika jest chroniony — tzn. nie może on być wyprzedawany, co umożliwia dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz generowanie dochodów, które pomogą w spłacie zadłużenia. Natomiast postępowanie upadłościowe oznacza zakończenie działalności dłużnika, wyprzedaż jego majątku i następnie zaspokojenie wierzycieli. Kontrolę nad całym procesem sprawuje syndyk, który podejmuje decyzje za dłużnika.

Jakie są korzyści z restrukturyzacji z perspektywy dłużnika?

Dzięki zawartemu z wierzycielami układowi, dłużnik może realistycznie określić możliwość spłaty długów i stopniowo zmniejszać swoje zadłużenie. Ponadto toczące się postępowania egzekucyjne oraz zobowiązania kredytowe zostają zawieszone na czas trwania restrukturyzacji, co pozwala szybciej stanąć na nogi.

Jakie są korzyści z restrukturyzacji z perspektywy wierzyciela?

Dzięki postępowaniu wierzyciel zyskuje realny obraz sytuacji i możliwość ustalenia nowych zasad spłaty zobowiązań przez dłużnika. Często oznacza to większe prawdopodobieństwo odzyskania wymagalnej kwoty niż w postępowaniu upadłościowym czy egzekucyjnym. 

Co to jest upadłość konsumencka i kto może ją ogłosić?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, które ma na celu oddłużenie osoby fizycznej znajdującej się w stanie niewypłacalności. Warunkiem wszczęcia takiego postępowania jest posiadanie niemożliwych do spłaty zaległości pieniężnych bądź cyklicznych zobowiązań przekraczających dochody. 

Ogłoszę upadłość. Co się stanie z moim majątkiem?

Zostanie przekazany w zarząd syndykowi, którego zadaniem będzie jego sprzedaż, by spłacić Twoich wierzycieli. Wolne od sprzedaży pozostaną rzeczy osobiste, rzeczy niezbędne do codziennego życia, majątek niskocenny czy ten posiadających wartość sentymentalną.

Ogłoszę upadłość. Co się stanie z prowadzonym przeciwko mnie egzekucjami?

Toczące się postępowania egzekucyjne nie stanowią przeszkody dla ogłoszenia upadłości. Kiedy sąd wyda postanowienie o ogłoszeniu upadłości, postępowania egzekucyjne zostaną zawieszone, natomiast ich umorzenie nastąpi po prawomocnym zakończeniu postępowania upadłościowego.

Jak przebiega nasza współpraca z klientami?

 1. Wstępna, bezpłatna konsultacja z BES Concierge.

  W czasie pierwszej rozmowy telefonicznej przekażesz nam najważniejsze informacje dotyczące Twojej sytuacji, dzięki czemu będziemy mogli skierować sprawę do specjalisty, który posiada największe doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw właśnie takich jak Twoje!
 2. Konsultacja specjalistyczna.

  Spotkanie online bądź na żywo z naszym specjalistą (prawnikiem), który będzie prowadził Twoją sprawę.
 3. Ustalenie planu działania.

  Po rozmowach i analizie dokumentacji specjalista określa wstępny plan działania, który następnie omawia z zespołem BES składającym się z biegłych, detektywów i windykatorów śledczych. W tym miejscu rodzi się koncepcja dalszego działania.
 4. Czas na Twoją decyzję.

  Przedstawiamy Ci nasze propozycje i czekamy na Twoją finalną decyzję. Teraz możemy zacząć wprowadzać plan w życie, by pomóc Ci uzyskać oczekiwany efekt.

Ponadto

Ikona
Przestępstwa gospodarcze
Na gruncie prawa nie ma jednej, ogólnej i uniwersalnej definicji przestępczości gospodarczej.

Za przestępstwo gospodarcze uważa się każdy czyn zabroniony, który popełniany jest przez uczestników obrotu gospodarczego, z których przynajmniej jeden posiada status profesjonalisty.

Zaliczają się do nich m.in. przestępstwa giełdowe, oszustwa podatkowe, przestępstwa komputerowe, fałszowanie zestawień księgowych, tworzenie fikcyjnych przedsiębiorstw bądź piramid finansowych, jak również naruszanie norm bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Są to zatem wszelkie działania, które zagrażają dobrom w sferze życia gospodarczego. W większości przypadków przestępstwa te są ścigane są z urzędu.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie spraw związanych z przestępczością gospodarczą?

W Kancelarii Prawnej Biura Ekspertyz Sądowych interdyscyplinarny zespół specjalistów zajmie się Twoją sprawą profesjonalnie i kompleksowo.

Ikona
Przestępstwa skarbowe
Każdy przedsiębiorca narażony jest na ryzyko oskarżenia o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Wynika to z niestabilności przepisów podatkowych oraz ich interpretacji.

Dochodzi do tego nierówność stron w postępowaniu – jeśli u podatnika wkradnie się błąd w rozliczeniach, musi ponieść surowe konsekwencje, jeśli jednak ten błąd dotyczy urzędnika, konsekwencje są niewielkie.

Zawiłości prawa skarbowego i ciągłe zmiany w jego interpretacjach sprawiają, że przedsiębiorcy bez profesjonalnego wsparcia prawnego i księgowego mogą nieświadomie popełnić szereg błędów, które zostaną zakwalifikowane przez Urząd Skarbowy jako wykroczenia bądź przestępstwa skarbowe.

Sprawy dotyczące przestępstw skarbowych są trudne i skomplikowane, dlatego niezwykle istotna jest znajomość prawa skarbowego oraz dotychczasowego orzecznictwa.

W Kancelarii Prawnej BES mamy wieloletnie doświadczenie w sprawach skarbowych, poparte sporą ilością wygranych spraw.

Ikona
Przejęcia i Audyty
Sprzedaż firmy to proces pełen wyzwań, wymagający czasu oraz zdolności analitycznych i negocjacyjnych.

Co więcej, mogą pojawić się także emocje, które nie są dobrym doradcą przy tego typu transakcjach.

Dlatego tak ważną rolę podczas sprzedaży firmy pełni zespół niezależnych doradców, którzy zajmą się sprawą bez dodatkowego obciążenia emocjami i pomogą wynegocjować warunki transakcji jak najkorzystniejsze dla sprzedającego.

Przed zakupem lub przejęciem firmy warto także przeprowadzić w niej audyt prawny.

Pozwoli on zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości, które mogą być źródłem potencjalnych problemów natury prawnej. A co za tym idzie, ograniczyć ryzyko związane z daną transakcją.

W Kancelarii Prawnej BES interdyscyplinarny zespół specjalistów łączy siły, aby wspomóc Cię podczas transakcji sprzedaży, zakupu lub przejęcia firmy.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Pozostaw dane kontaktowe

Napisz do nas Zadzwoń