BES Twoje pieniądze

Upadłość Konsumencka - od 2900 zł

W Kancelarii Prawnej BES stawiamy na konkrety. Dlatego konkretnie podajemy, że cena obsługi prawnej w przypadku upadłości konsumenckiej wynosi od 2900 zł.

To niewiele, w porównaniu z tym, ile możesz zyskać. Zwłaszcza, że dajemy także możliwość rozłożenia płatności na dogodne raty.

Nasz zespół tworzą specjaliści, którzy zajmują się upadłościami konsumenckimi. Przeprowadzą szczegółową analizę Twojej sytuacji finansowej i wszystkich zadłużeń. Przedstawią wszystkie możliwości wyjścia z sytuacji oraz zajmą się przygotowaniem wniosku.

Wypełnij formularz, aby umówić się na bezpłatną konsultację wstępną z BES Concierge.

Problemy finansowe mogą dotyczyć nie tylko wielkich firm, ale także zwykłych ludzi.
Przedsiębiorstwa mogą się restrukturyzować lub ogłaszać upadłości, a co zrobić w sytuacji, gdy będąc osobą fizyczną tracimy płynność finansową?

Rozwiązaniem może być ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Polskie prawo daje możliwość ogłoszenia upadłości nie tylko firmom. W świetle obecnie obowiązujących przepisów prawa, każde zgłoszenie upadłości przez dłużnika kończy się jej ogłoszeniem. Sąd rozstrzyga jedynie w jak długi i w jakiej wysokości dłużnik będzie spłacał zobowiązania. Jeżeli nie jesteś w stanie uregulować swoich należności finansowych od co najmniej 3 miesięcy oraz nie prowadzisz działalności gospodarczej – skontaktuj się z nami. Przeprowadzimy Cię przez cały proces upadłości konsumenckiej.

W BES stawiamy na konkrety

Ikona
Skuteczne oddłużanie i Upadłość w całej Polsce
Ikona
Możliwość rozłożenia kosztów na raty
Ikona
Wysoka skuteczność

BES vs. inni — zobacz, czym wygrywamy!

Porównując oferty podobnych nam firm, przygotowaliśmy dla Ciebie o wiele więcej możliwości.

Z nami nie będziesz marnować czasu na kompletowanie dokumentów i uzupełniające konsultacje. BES to zespół niezbędnych specjalistów w jednym miejscu!

KANCELARIA PRAWNA Biura Ekspertyz Sądowych Inne rozwiązania 
Skutecznie prowadzimy sprawy w całej Polsce Tak Nie
Możliwość rozłożenia kosztów na raty Tak Nie
Uwzględnienie perspektywy syndyka (ponieważ również jesteśmy syndykami sądowymi). Tak Nie
Sprawdzenie potencjalnego inwestora (jego faktycznej wypłacalności). Tak Nie
Holistyczne zadbanie o interesy klienta Tak Nie
Indywidualne podejście przejawiające się m.in. w doborze dedykowanego zespołu specjalistów, dopasowanego do charakteru sprawy oraz branży klienta Tak Nie
Analiza poprawności rozliczeń z wierzycielami. Tak Nie
Zdobywanie nowych materiałów dowodowych (z wykorzystaniem pracujących dla nas detektywów. Tak Nie
Profesjonalne spojrzenie na zgromadzoną przez klienta dokumentację Tak Tak
Reprezentowanie klienta w sądzie Tak Tak

Zobacz jak możemy Ci pomóc

Sprawdź zestaw usług dedykowanych klientom biznesowym

Upadłość konsumencka

W życiu zdarzają się wzloty i upadki. A nieszczęścia, jak wiadomo, lubią chodzić stadami. Straciłeś pracę? Źle zainwestowałeś? Przydarzyło się coś, przez co straciłeś płynność finansową? Wpadłeś w spiralę zadłużenia?

W Kancelarii Prawnej Biura Ekspertyz Sądowych znamy takie przypadki. Dlatego stworzyliśmy interdyscyplinarny zespół specjalistów, którzy zajmują się upadłościami konsumenckimi.

Jeżeli nie jesteś w stanie uregulować swoich należności finansowych od co najmniej 3 miesięcy oraz nie prowadzisz działalności gospodarczej – skontaktuj się z nami. Przeprowadzimy Cię przez cały proces upadłości konsumenckiej.

Korzyści dla Ciebie

Ikona
Umorzenie zadłużenia

Po ogłoszeniu przez sąd upadłości oraz przeprowadzeniu likwidacji majątku i wykonaniu planu spłaty wierzycieli – pozostałe wierzytelności mogą zostać umorzone bez względu na ich wysokość, charakter prawny (prywatne i publicznoprawne, konsumenckie oraz z działalności gospodarczej), czy odległy czas ich powstania. Dotyczy to jednak tych zadłużeń, które zaistniały do czasu ogłoszenia upadłości. Ponadto, wygasają także roszczenia wobec upadłego ze strony jego gwarantów, poręczycieli oraz współdłużników, dotyczące tych zobowiązań, które zostały umorzone.

Ikona
Spłata części długów rozłożona na raty

Część długu może zostać rozłożona na raty w ramach trwającego maksymalnie 3 lata po ogłoszeniu upadłości Planu Spłaty Wierzycieli . Jej wysokość zależy od możliwości finansowych upadłego oraz jego sytuacji osobistej. Raz ustalony plan jest stały, a ewentualna poprawa sytuacji upadłego w trakcie jego wykonywania nie skutkuje automatycznym zwiększeniem rat płatnych do wierzycieli. Upadły wykonuje plan spłaty dobrowolnie, samodzielnie wypłacając ustalone kwoty wierzycielom.

Ikona
Wstrzymanie naliczania odsetek

Z chwilą ogłoszenia upadłości nie biegną przeciwko upadłemu odsetki od wierzytelności, które nie były zabezpieczone rzeczowo (n.p. poprzez ustanowienie hipoteki, zastawu rejestrowego). Nie dotyczy to jedynie odsetek na rzecz wierzycieli posiadających zabezpieczenie rzeczowe. Mogą one zostać zaspokojone w postępowaniu upadłościowym jednak jedynie z przedmiotu zabezpieczenia.

Ogólną regułą w postępowaniu upadłościowym jest zaspakajanie odsetek wyłącznie za okres do dnia ogłoszenia upadłości.

Ikona
Wykreślenie z rejestru dłużników

Z chwilą umorzenia niespłaconych zobowiązań upadłego sąd rejestrowy z urzędu wykreśla osobę upadłego z rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzoną przez Krajowy Rejestr Sądowy. Co więcej, istnieje także obowiązek usunięcia danych dłużnika (na wniosek) z rejestrów prowadzonych przez biura informacji gospodarczej.

Windykacja

Częstym źródłem problemów finansowych są dłużnicy zalegający ze spłatą. Dlatego też bardzo ważnym elementem wychodzenia na prostą jest wyegzekwowanie opłacenia zaległych faktur. Pomagamy w tym dzięki skutecznej windykacji. Wszystko zgodnie z literą prawa, ale wykorzystując maksymalnie możliwości, które nam daje.

Skuteczna windykacja w BES to efekt pracy całego zespołu, który łączy różnorodne metody działania:

Ikona
Windykatorzy terenowi

mogą przeprowadzać działania terenowe nie tylko w Polsce, ale też za granicą.

Ikona
Adwokaci / Radcowie prawni

w razie potrzeby składają pozwy o zapłatę oraz zawiadomienia do prokuratury.

Ikona
Detektywi

ustalają faktyczny stan majątkowy dłużnika oraz jego “cichych wspólników”.

Główne cele
złożenie wniosku do sądu o wstrzymanie procedur windykacyjnych
 1. odzyskanie należności od dłużników

 2. wstrzymanie bądź przyspieszenie postępowania restrukturyzacyjnego — dzięki odzyskaniu płynności finansowej

Jak działamy?
 1. Zaczynamy od ustalenia istnienia zobowiązania. Jego potwierdzeniem mogą być wszelkiego rodzaju dokumenty, czyli na przykład umowy, faktury, protokoły czy nawet wiadomości mailowe.

 2. Na ich podstawie sprawdzamy dłużnika. Dzięki współpracy z detektywami oraz windykatorami terenowymi jesteśmy w stanie bardzo dokładnie ustalić nie tylko majątek dłużnika, ale i jego rodziny, “cichych wspólników” czy osób, którym dłużnik sprzedał nieruchomości bądź ruchomości w przeciągu ostatnich 5 lat (jest to istotne w kontekście tzw. skargi pauliańskiej).

 3. Przechodzimy do konkretów, czyli uświadamiamy dłużnika o konieczności spłaty zobowiązań i rozpoczynamy właściwą windykację.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Sprawdź najczęściej zadawane pytania lub skontaktuj się z nami.

Co to jest upadłość konsumencka i kto może ją ogłosić?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, które ma na celu oddłużenie osoby fizycznej znajdującej się w stanie niewypłacalności. Warunkiem wszczęcia takiego postępowania jest posiadanie niemożliwych do spłaty zaległości pieniężnych bądź cyklicznych zobowiązań przekraczających dochody.

Ogłoszę upadłość. Co się stanie z moim majątkiem?

Zostanie przekazany w zarząd syndykowi, którego zadaniem będzie jego sprzedaż, by spłacić Twoich wierzycieli. Wolne od sprzedaży pozostaną rzeczy osobiste, rzeczy niezbędne do codziennego życia, majątek niskocenny czy ten posiadających wartość sentymentalną.

Ogłoszę upadłość. Co się stanie z prowadzonym przeciwko mnie egzekucjami?

Toczące się postępowania egzekucyjne nie stanowią przeszkody dla ogłoszenia upadłości. Kiedy sąd wyda postanowienie o ogłoszeniu upadłości, postępowania egzekucyjne zostaną zawieszone, natomiast ich umorzenie nastąpi po prawomocnym zakończeniu postępowania upadłościowego.

Jak przebiega nasza współpraca z klientami?

 1. Wstępna, bezpłatna konsultacja z BES Concierge.

  W czasie pierwszej rozmowy telefonicznej przekażesz nam najważniejsze informacje dotyczące Twojej sytuacji, dzięki czemu będziemy mogli skierować sprawę do specjalisty, który posiada największe doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw właśnie takich jak Twoje!
  Jesteś tutaj
 2. Konsultacja specjalistyczna.

  Spotkanie online bądź na żywo z naszym specjalistą (prawnikiem), który będzie prowadził Twoją sprawę.
 3. Ustalenie planu działania.

  Po rozmowach i analizie dokumentacji specjalista określa wstępny plan działania, który następnie omawia z zespołem BES składającym się z biegłych, detektywów i windykatorów śledczych. W tym miejscu rodzi się koncepcja dalszego działania.
 4. Czas na Twoją decyzję.

  Przedstawiamy Ci nasze propozycje i czekamy na Twoją finalną decyzję. Teraz możemy zacząć wprowadzać plan w życie, by pomóc Ci uzyskać oczekiwany efekt.

Ponadto oferujemy

Ikona
Kredyty frankowe

O kredytach frankowych stało się głośno po tym, jak w styczniu 2015 roku, w wyniku decyzji Szwajcarskiego Banku Narodowego, znacznie podniesiony został kurs CHF. To, wraz ze sprzecznymi z dobrymi obyczajami i rażąco naruszającymi interesy konsumentów zapisami w umowach kredytowych, sprawiło, że zaciągnięty kredyt hipoteczny znacznie przewyższał wartość nieruchomości, którą zabezpieczał.

Choć obecnie liczba aktywnych kredytów frankowych systematycznie spada, problem wciąż dotyczy kilkuset tysięcy Polaków. Część banków uruchomiła programy ugód z klientami, jednak większość kredytobiorców dochodzi swoich praw na drodze sądowej. W sądach pierwszej instancji obecnie znajduje się około 70 tys. pozwów, a w sądach drugiej instancji – około 4 tys. Według różnych danych około 95% wszczętych postępowań kończy się wygraną kredytobiorców.

Sprawy frankowe to jedne z najtrudniejszych sprawy sądowych, ponieważ nie każdy kredyt frankowy można uznać za wadliwy. Dlatego ważne, aby Twoją sprawą zajęli się profesjonaliści.
Potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie frankowej? W Kancelarii Prawnej BES zespół specjalistów zajmie się Twoją sprawą profesjonalnie i kompleksowo.

Ikona
Sprawy spadkowe

Z rodziną wychodzi się dobrze tylko na zdjęciu. Niestety, to stare powiedzenie sprawdza się dość często w przypadku spraw spadkowych.

Już samo przyjęcie spadku związane jest z działaniami prawnymi. Spadkobierca zobowiązany jest do udowodnienia swoich praw do otrzymania spadku. Aby móc nim swobodnie dysponować powinien uzyskać urzędowe potwierdzenie, że spadek mu się należy. Może to zrobić uzyskując sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia.

W przypadku, gdy spadkobierca jest jeden, odbywa się to dość szybko. Jednak, gdy pretendentów do spadku jest wielu, pojawiają się problemy związane z podziałem masy spadkowej. Wtedy sprawa spadkowa może skończyć się w sądzie.
Eksperci z Kancelarii Prawnej BES pomogą w nawet najtrudniejszych sprawach spadkowych. Skontaktuj się z nami już dziś.

Ikona
Windykacja

Częstym źródłem problemów finansowych przedsiębiorców są dłużnicy zalegający ze spłatą. Dlatego też bardzo ważnym elementem wychodzenia na prostą jest wyegzekwowanie opłacenia zaległych faktur. Niejednokrotnie wydaje się to jednak praktycznie niemożliwe. Jak skutecznie wyegzekwować spłatę zaległości od dłużników?

W Kancelarii Prawnej BES pomagamy w tym dzięki skutecznej windykacji. Wszystko zgodnie z literą prawa, ale wykorzystując maksymalnie możliwości, które nam daje.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z BES Concierge!

Pozostaw dane kontaktowe